Ekspolatacja systemów wodnych

Chodzieskie Wodociągi: inspekcja TV w studniach

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 stycznia 2023 09:47

Chodzieskie wodociągi we współpracy z firmą BLWM sp. z o.o. przeprowadziły diagnostykę 2 studni głębinowych na jednym z ujęć. Celem badań była aktualna ocena stanu technicznego studni oraz wybranie optymalnej metody ich renowacji lub remontu.

 

Prace, które wykonano jak informuje spółka jeszcze w grudniu 2022,  polegały na wykonaniu inspekcji TV oraz serii pomiarów geofizycznych w otworach studziennych z wykorzystaniem różnych technik według wcześniej przygotowanego programu pomiarowego.

„W zakresie badań była w szczególności: weryfikacja konstrukcji i orurowania otworów, ocena stanu i uszczelnienia przestrzeni pozarurowych, ocena stanu obsypki filtracyjnej, określenie stopnia i obszaru kolmatacji stref przyfiltrowych, wyznaczenie obszarów dopływów wód do otworu, analiza hydrodynamiczna otworów w stanie spoczynku i podczas pracy” - opisują zakres przeprowadzonych badań diagnostycznych Chodzieskie Wodociągi.

MWiK aktualnie eksploatuje 18 studni głębinowych. Wody podziemne ujmowane są z czwartorzędowych i trzeciorzędowych warstw wodonośnych. Roczny pobór wód podziemnych z wszystkich ujęć kształtuje się na poziomie ok. 1,3 mln m3.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: MWiK w Chodzieży

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 stycznia 2023 09:47
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Status prawny urządzeń w…

  Kawa z ekspertem: wtorek, 9 maja 2023 godz. 10.00

  Czy ustawa "o zbiorowym"…

  Komisje Senackie debatowały nad zmianami legislacyjnymi dla branży wod-kan

  Podpisano umowy z 15 sam…

  230 MILIONÓW NA ODWIERTY GEOTERMALNE

  Szkolne wyprawki w ramac…

  Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w trosce o dzieci