Działalność bieżąca

Kolejne ciężkie godziny czekają wodociagowców

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 lipca 2021 16:04

Kolejne ciężkie godziny czekają wodociagowców.

Jak podaje IMGW, dziś wieczorem burze możliwe będą niemal w całym kraju. Najbardziej intensywnych zjawisk podczas burz należy spodziewać się w pasie od Opolszczyzny i zachodu Podkarpacia po Żuławy oraz Warmię i Mazury. Tam burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 50 mm, punktowo do 70 mm, porywy wiatru do około 100 km/h oraz lokalnie grad do około 3-5 cm średnicy. Nieco słabsze warunki konwekcyjne na zachodzie kraju determinować będą mniejsze natężenie zjawisk. Opady deszczu na zachodzie na ogół nie powinny przekraczać 30 mm, lokalnie 40 mm, a porywy wiatru 90 km/h. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia burz dotyczyć dziś będzie krańców wschodnich Polski, choć nie można ich tam całkowicie wykluczyć.

W nocy burze będą występować we wschodniej połowie kraju i na północy. Na wschodzie burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 60 mm, porywy wiatru do 100 km/h, możliwy grad do 5 cm średnicy, a na północnym wschodzie możliwe porywy wiatru do 115 km/h. Na północnym zachodzie głównym zagrożeniem towarzyszącym burzom będą opady deszczu do 50 mm, możliwy również opad gradu do 5 cm średnicy oraz porywy wiatru do 80 km/h.

Polska znajduje się pod wpływem płytkich niżów zlokalizowanych nad zachodnią i centralną częścią kraju. W pasie od Zatoki Gdańskiej po Małopolskę zaznaczać się będzie w ciągu dnia obecność linii zbieżności, która powoli przemieszczać się będzie na wschód. Zalegać będzie gorące i bardzo wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, wypierane w ciągu dnia na zachodzie przez napływającą chłodniejszą masę powietrze polarnego morskiego.
Dziś najlepsze warunki do rozwoju groźnych burz występować będą w pasie od Pomorza Wschodniego, Warmii i Mazur po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam zalegające powietrze będzie wciąż bardzo zasobne w wilgoć (TPW do 48 mm) oraz posiadać będzie znaczne zasoby energii chwiejności CAPE do 2500 J/kg. W połączeniu z oddziaływaniem linii zbieżności oraz silną niestabilnością (LI do -8 K) będą to bardzo dobre warunki do tworzenia się groźnych burz. Podwyższone wartości ścinania wiatru zarówno w warstwie 0-6 km, jak i 0-3 km (Wind shear do 15-20 m/s) będą sprzyjać dobrej organizacji burz w układy wielokomórkowe z wbudowanymi superkomórkami. Kierunek przepływu powietrza na poziomie sterującym niemal równoległy do linii zbieżności będzie generował ryzyko tworzenia się burz kolejkowych, co z kolei pociągać będzie za sobą możliwość akumulacji opadów w jednym miejscu. Natężenie opadów punktowo będzie bardzo intensywne. Całkowite sumy opadów w tym obszarze mogą dochodzić do 50 mm, a lokalnie nawet do 70 mm. Dobre warunki kinematyczne i organizacja burz będą stanowić również zagrożenie silnymi porywami wiatru, które mogą wynosić nawet do 100-110 km/h. Lokalnie możliwy jest też opad gradu, do 3-5 cm średnicy.
Nieco słabsze warunki konwekcyjne występować będą na zachodzie Polski. Napływające tam powietrze będzie nieco chłodniejsze, zawierające mniej wilgoci i dostępnej konwekcyjnie energii. Wartość CAPE nie będzie przekraczać 1600 J/kg, a LI -5 K. Oddziaływanie niżu przemieszczającego się z południa na północ tego obszaru będzie wspomagać dynamiczne wymuszenia. Wysokie wartości ścinania wiatru (w warstwie 0-6 km do 25 m/s) będą wspomagać proces organizacji burz w układy wielokomórkowe, oraz powodować ryzyko powstawania burz superkomórkowych. Zjawiska towarzyszące burzom na tym obszarze będą nieco słabsze, ale opady deszczu mogą osiągać do 30 mm, lokalnie 40 mm, a porywy wiatru do około 90 km/h.
Największa niepewność co do rozwoju burz dotyczy krańców wschodnich kraju. Czynnikiem determinującym ją jest obecność inwersji oraz przesuszonych warstw w środkowej i górnej troposferze wskazujących na ruchy osiadające powietrza w tym rejonie. Szansa na utworzenie się burz w tym obszarze jest więc niska.

W nocy Polska będzie pomiędzy płytką zatoką niżową związaną niżem, którego ośrodek będzie przemieszczać się znad środkowego Pomorza w rejon Bornholmu, a słabym wyżem z centrum nad wschodnią Białorusią. Na górnych poziomach będzie układ wymuszający cyrkulację południową (odcięty układ niżowy z ośrodkami nad Morzem Celtyckim, Morzem Północnym i wschodnimi Niemcami oraz wyż z centrum nad wschodnią Białorusią). Z zachodu na wschód wolno będzie przesuwać się chłodny front atmosferyczny z przedfrontową linią zbieżności. Przed frontem atmosferycznym, z południa, będzie napływać ciepła i wilgotna zwrotnikowa masa powietrza, a za frontem, z północnego zachodu, chłodniejsze powietrze polarne morskie. W nocy czynnikiem inicjującym konwekcję na wschodzie i na wschodnim Pomorzu będzie unoszenie powietrza w strefie frontu atmosferycznego i przedfrontowej linii zbieżności. Na północnym zachodzie kraju troposferę będzie destabilizować obecność górnego ośrodka niżowego.
W napływającej z południa przed frontem masie powietrza, będzie umiarkowana i silna niestabilność (MUCAPE miejscami do 3500 J/kg, LI miejscami około -6) oraz duże zasoby wilgoci (TPW do 50 mm, stosunek zmieszania w warstwie przyziemnej około 15 g/kg). Wilgotnej i niestabilnej masie powietrza będzie towarzyszył wyraźny, południowy przepływ i ścinanie w warstwie 0-6km osiągające wartość 20 m/s. Skrętność wiatru w warstwie do 3 km będzie osiągać 200 m^2/s^2. Dobre warunki kinematyczne będą sprzyjać rozwojowi zorganizowanej konwekcji. Na wschód od frontu atmosferycznego komórki burzowe będą układać się w łuki burzowe. Miejscami powstaną superkomórki (nie można wykluczyć powstania lokalnie tornado). Możliwy jest rozwój na północnym wschodzie bow echo, któremu będą towarzyszyć porywy wiatru do 115 km/h. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Komórki burzowe miejscami będą dryfować wzdłuż linii przepływu dlatego opady będą się kumulować, możliwy opad gradu do 5 cm średnicy. Prognozowana suma opadów miejscami do 60 mm.
Na północnym zachodzie rozwój głębokiej konwekcji będzie wspomagać obecność górnego ośrodka niżowego. Na tym obszarze głównym zagrożeniem towarzyszącym burzom będą opadu deszczu. Prognozowana suma opadów do 50 mm. Możliwy opad gradu do 5 cm średnicy. Porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h, a na Ziemi Lubuskiej do 80 km/h

Źródło: https://meteo.imgw.pl

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Burze w całej Polsce

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 lipca 2021 16:04
 • Komentarze (2)
  Image placeholder
  Image placeholder

  O rany... znowu????

  Image placeholder

  Zaleje nas po uszy - ostatnio utonał Szczecin, wcześniej Poznań... ciekawe co dzisiaj utonie

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Za podwyżki cen usług za…

  Spółki komunalne znalazły się pod ścianą

  Miniatura płockiej wieży…

  Poidełko na 130. urodziny

  W Bytowie też namawiają …

  Zdrowiej, oszczędniej i ekologicznie

  Nie możesz ominąć tego w…

  Kraków: Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi