inwestycje

MPECWiK zdradziła swoje plany

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 maja 2021 09:55

MPECWiK zdradziła swoje plany

Ponad 13 mln zł na inwestycje w Środzie Wielkopolskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej przedstawiło jakie ma plany inwestycyjne na rok 2021.

Spółka podzieliła plany na trzy obszary, w których prowadzi usługi tj. zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków i dostarczanie ciepła odbiorcą. I tak na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć kwotę 4.500.000,00 zł.

W roku 2021 zamierzamy zakończyć modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, co zapewni zwiększenie produkcji wody dla odbiorców zaopatrywanych z tego ujęcia. Przystąpimy również do realizacji projektu dodatkowego zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej oraz projekt Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim. W roku 2021 planujemy dokonać odwiertu studni  w m.  Trzebisławki oraz projektu odwiertu studni w Starkówcu Piątkowskim. Wszystkie te prace mają na celu zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców gminy- informuje MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej.

Przedsiębiorstwo przypomina, że w roku 2020  wykonany został odcinek sieci wodociągowej magistralnej od ul. Kosynierów do ul. Topolskiej. - W 2021 zamierzamy kontynuować tą budowę celem połączenia sieci wodociągowej w ul. Akacjowej od ul. Kórnickiej do ul. Kosynierów, co pozwoli  na poprawę zaopatrzenia w wodę dotychczasowych odbiorców z tamtego regionu miasta, jak również  mieszkańców wsi Zielniki, Janowo i Mączniki oraz umożliwi podłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej- zapowiada MPECWiK.

Mając na uwadze bardzo szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego w planie na rok 2021 przewidziano także budowę nowych odcinków sieci w Środzie w rejonie ulicy: Zielona – Lotnicza, Os. Europejskie, Zakładowa oraz na terenie gminy w miejscowościach: Mączniki, Zielniki, Czarne Piątkowo – Grójec, Brodowo ul. Dębowa.

Kontynuowana będzie także wymiana sieci wodociągowych na terenie m. Chocicza. Planowana jest również wymiana odcinka sieci wodociągowej ɸ 300 w ul. Poselskiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Kościuszki. Jak wynika z naszych Przedsiębiorstwa, odcinek ten ulega częstej awarii i ma zasadniczy wpływ na ciągłość dostaw wody dla dużej części miasta.

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z czynników mających wpływ na cenę wody i ścieków, MPECWiK chce wdrożyć na obiekcie SUW Trzebisławki montaż alternatywnych źródeł pozyskania energii (fotowoltaiki). Poza tym firma planuje zakończyć modernizację i rozbudowę SUW przy ul. Kórnickiej o zaplecze magazynowo-garażowe, a w dalszej kolejności parking.

Gospodarka ściekowa

 Na zbiorowe odprowadzanie ścieków MPECWiK przeznaczyć ma  kwotę 8.750.000,00 zł. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie wraz z budynkiem laboratorium, zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym. Na ten cel w roku 2021 planuje się przeznaczyć 8.000.000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowany jest projekt kanalizacji sanitarnej na terenie m. Winna Góra. Planowane jest również wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Kijewa (teren inwestycyjny).

 

- Dla utrzymania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych  na odpływie  zmuszeni jesteśmy przeprowadzać sukcesywnie modernizację wiejskich oczyszczalni ścieków oraz lokalnych przepompowni. Zaplanowaliśmy środki na ten cel, zarówno w odniesieniu do oczyszczalni stanowiących naszą  własność, a także na modernizacje oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy, a eksploatowane są przez nas na podstawie umowy dzierżawy. Planujemy wykupić sieci kanalizacji sanitarnej w Środzie Wlkp., zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Zaplanowaliśmy również zakup środków trwałych dla poszczególnych działów- informuje Przedsiębiorstwo.

Energetyka cieplna

Natomiast w zakresie dostaw energii cieplnej przeznacza się na ten rok kwotę 147.000,00 zł. Zaplanowano tutaj kilka zakupów inwestycyjnych, m.in. modernizację węzłów grupowych, zakup i instalację rejestratora temperatur i ciśnienia sieci na węźle grupowym A3  os. Jagiellońskie oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 maja 2021 09:55
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Haker zatruł wodę w wodo…

  Bezprecedensowa historia z Florydy

  Proces zmiany systemu w …

  Co łączy edukację w czasie pandemii ?

  Jaworzno: modernizacja o…

  W nietypowych okolicznościach wynikających z pandemii COVID-19 jednocześnie z zachow…

  „Afera ściekowa” w Nowym…

  Było ryzyko zanieczyszczenia Dunajca