Inne

W Warszawie rozmawiali o retencji

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:14

W dniu 2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Przedstawione na niej zostały pierwsze efekty i szczegółowe rozwiązania wspierające realizację Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW), którego celem jest podwojenie magazynowanej w kraju wody do 2030 roku.

PPNW to kompleksowy dokument poświęcony problemom niedoboru wody w Polsce. Jest on jednocześnie komplementarny wobec innych programów systematyzujących gospodarkę wodną w naszym kraju: planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz planów utrzymania wód. Program uwzględnia wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżnionych ze względu na skalę – mikro, małą i dużą retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. W sumie dokument obejmuje 14 typów działań, z czego najwięcej, bo aż 5, ukierunkowanych jest na poprawę retencji na obszarach rolniczych, które są szczególnie wrażliwe na brak wody. PPNW zakłada zwiększenie poziomu retencji do 15 proc. Łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł.

– Dzięki współpracy wielu podmiotów, w ostatnich latach sukcesywnie zwiększamy objętość wody zatrzymanej w kraju. To dobra podstawa dla realizacji strategicznego celu: zwiększenia retencji na terenie kraju do 15 proc. wód odpływających do morza – powiedział w trakcie konferencji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

M. Gróbarczyk podkreślił, że podejmowane działania przyczyniają się zarówno do łagodzenia skutków suszy, jak i do ograniczenia ryzyka powodziowego. Realizacja Programu przełoży się na ochronę przed zmianami klimatycznymi całej gospodarki kraju, środowiska i społeczeństwa.

Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury największe korzyści w retencjonowaniu wód przyniosą zadania inwestycyjne. Dzięki ich realizacji możliwe jest zmagazynowanie ok. 1 175 mln m3 wody. Realizacja i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych może zgromadzić ok. 1 080 mln m3. Równie ważne korzyści przyniesie rekultywacja wyrobisk pogórniczych, które jako zbiorniki retencyjne mogą skumulować ok. 870 mln m3 wody. Ważną rolę odgrywa także promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową (ok. 600 mln m3). Z kolei odnowienie drzewostanów pozwoli zatrzymać ponad 450 mln m3 wody, a renaturyzacja mokradeł – ok. 80 mln m3.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Fot. Nadleśnictwo Jastrowie/ Jarosław Gorączkowski

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:14
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Do trzech razy sztuka

  Lublin: Nowe stawki od września

  Stacja pomp wyremontowan…

  Pomorskie: „Nadzieja” jak nowa

  W Szczecinie trwa Bałtyc…

  Finanse i OZE głównymi tematami dyskusji

  Inwestycja w energie

  Wodociągi Chrzanowskie: montują trzeci agregat