Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

PIOTR DROŹDZIEL

Image placeholder

Piotr Droździel - radca prawny, absolwent Studiów Prawniczych, Inżynieryjno  - Ekonomicznych Transportu oraz Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa samorządowego i gospodarczego.

Posiadacz wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży wodociągowej. Zajmuje stanowiska kierownicze jak również dzieli się doświadczeniem w Radach Nadzorczych przedsiębiorstw branżowych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i administracyjnym.

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i podmiotów z branży komunalnej, w szczególności w zakresie windykacji należności i bieżącej obsługi prawnej.

Z branżą wodno - kanalizacyjną związany od 2009 roku. 

Wiele zmian w prawie od początku 2…

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba będzie wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłosze…

E-rozprawa jako główny tryb proced…

Nowe regulacje mają być stosowane w okresie obowiązywania zarówno stanu zagrożenia epidemiczn…

Dyrektywa UE w sprawie jakości wody

4 stycznia 2021 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Zmiany w Kodeksie Pracy. W życie w…

Praca zdalna w kodeksie pracy – wdrożenie dyrektywy

Status prawny urządzeń wodociągowy…

Kawa z ekspertem: wtorek, 9 maja 2023 godz. 10.00

Według Związku Miast Polskich przy…

Na stole leży propozycja zmian do ustawy "o zbiorowym"

400 mln euro na inwestycję wodne?

Jesienią „premiera” Niebieskiego ładu