Działalność bieżąca

Ile za wodę i ścieki w Szczecinie?

Damian Simiński Dodany dnia: 18 października 2021 14:46

Ile za wodę i ścieki w Szczecinie?

Taryfy zatwierdzone, ale niższe

Dyrektor RZGW w Szczecinie zatwierdził taryfę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, jednak są one niższe niż chciała spółka.

Chodzi o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Szczecin, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police na okres 3 lat.

Ich zatwierdzenie nie było jednak takie oczywiste. Pierwotnie zaproponowany wniosek taryfowy został negatywnie zweryfikowany przez dyrektora RZGW w Szczecinie.  „Nie może być tak, że spółki takie jak ZWiK przenoszą na mieszkańców szereg kosztów, które nie powinny być ujmowane w cenie wody” – argumentuje Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Ostatecznie,  w porównaniu z pierwszym złożonym wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2021 r., cena łączna za 1 m3 w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy nie zmieniła się, w latach kolejnych symbolicznie wzrośnie.

„W pierwszym wniosku taryfowym Wody Polskie zakwestionowały wysokość prognozowanych przez nas wzrostów cen energii elektrycznej i kosztów wywozu odpadów, które to stanowią dla Spółki poważną kategorię jej wydatków, dlatego taryfy zostały skorygowane w dół – mówi Tomasz Makowski, Rzecznik Prasowy ZWiK – „Trudno jest także, przy obecnej koniunkturze, na 3 lata naprzód przewidzieć  ceny energii elektrycznej, czy koszty materiałów i reagentów do produkcji wody oraz oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo nie ma też wpływu na  wysokość podatków, cenę usług zewnętrznych itd. Itp.”.

Taryfy zaakceptowane przez Wody Polskie wchodzą w życie z dniem 26 października 2021 roku.

Cieszy oczywiście, z punktu widzenia odbiorców, skrupulatność Wód Polskich, jednakże martwi w tym wszystkim fakt, iż odrzucenie prognozowanych w kwietniu wzrostów kosztów energii elektrycznej, odbije się najpewniej na odbiorcach w niedalekiej przyszłości. Trudno bowiem spodziewać się, że po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę energii elektrycznej na kolejny okres trzyletni, ZWiK w roku 2022 (a na ten moment planowany jest do przeprowadzenia przetarg na zakup energii elektrycznej) uzyska korzystniejszą cenę niżeli prognozował w II kwartale roku 2021. Ceny energii bowiem wzrosły od tego czasu o około 25 % - a w stosunku do poprzedniego okresu obowiązywania umów na dostawę energii jest to wzrost ponad 50 % - i nadal rosną. Może okazać się zatem, iż w przyszłym roku będą znacząco wyższe od prognozowanych w pierwotnym wniosku taryfowym. To z kolei oznacza ni mniej ni więcej, jak złożenie uzasadnionego, wydaje się, wniosku o skrócenie obowiązywania taryfy i znaczący, wyższy od pierwotnie planowanego, wzrost cen taryfowych dla ostatecznego odbiorcy.

No cóż, czas pokaże, czy szczecinianie mogą spać spokojnie?

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Damian Simiński Dodany dnia: 18 października 2021 14:46
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  MPWiK m.st. Warszawy: do…

  MPWiK m.st. Warszawy: domki dla jeży na terenie zakładów

  Wydali milion więcej na …

  ZWiK w Łodzi podsumował mroźny początek roku

  Odważny projekt w Jaworz…

  100 mln zł na uzdatnienie wody z odzysku

  Ponad 13 mln zł na inwes…

  MPECWiK zdradziła swoje plany