Inwestycje

VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 maja 2022 08:10

Blisko 30 mld złotych to kwota inwestycji zaplanowanych w ramach VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Ich finansowanie będzie pochodzić ze środków krajowych i unijnych.

Dzięki realizacji tych projektów znacznie poprawimy oczyszczanie ścieków komunalnych zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym.

W dokumencie ujęte zostały 1 524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, które mają przyczynić się do ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska wodnego.

W VI AKPOŚK oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład aglomeracji mają czas do końca 2027 r. na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji.

Z planów inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w ramach VI AKPOŚK zaplanowane zostało wybudowanie 8 022 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 173 km sieci. Ponadto planowane jest wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 978 innych inwestycji na istniejących oczyszczalniach.

Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do VI AKPOŚK wynosi 28,7 mld zł, w tym na:  budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej – 15,368 mld zł,  inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków – 13,375 mld zł,  indywidualne systemy oczyszczania – 24,385 mln zł (przydomowe oczyszczalnie ścieków jako uzupełnienie sieci kanalizacyjnej).

Dokument umożliwia aglomeracjom ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę ściekową, w tym pochodzących ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

VI AKPOŚK dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/gospodarka-sciekowa.

Więcej informacji o źródłach finansowania gospodarki ściekowej dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/finansowanie-gospodarki-sciekowej.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 maja 2022 08:10
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Świebodzin: montują zbio…

  Instalacja kogeneracyjna niedługo wzbogadzi proces technologiczny

  Łódź: naprawiali kanały …

  Łódź: naprawiali kanały „światłem”

  Gm. Przybiernów inwestuj…

  Jak informuje Dziennik Goleniowski, dopiero w czwartym przetargu udało się gminie Pr…