Pozostałe

Spotkanie Szefów Wód Polskich i IGWP

Damian Simiński Dodany dnia: 4 lutego 2024 23:23

Prezes PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska spotkała się z Prezesem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Pawłem Sikorskim. Głównym tematem rozmowy była kwestia zatwierdzania taryf wodno-ściekowych.

Oprócz tego rozmawiano o potrzebach inwestycyjnych sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w związku z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem m.in. dyrektywy 2020/2184  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kończącymi się negocjacjami nowej dyrektywy dot. ścieków komunalnych.

Od 2018 roku PGW Wody Polskie jest regulatorem cen za usługi zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przesyłają wnioski taryfowe do Wód Polskich, które wnikliwie analizują planowane koszty. Zatwierdzone taryfy wodno-ściekowe ustalane są na okres trzech lat.

- Proces zatwierdzania taryf wodno-ściekowych jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście sytuacji gospodarczej i geopolitycznej wywierającej wpływ na dynamikę zmiany cen w Polsce – powiedziała Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

W trakcie spotkania prezes IGWP, Paweł Sikorski przedstawił m.in. aktualną sytuację finansową branży na podstawie danych ankietowych oraz benchmarkingu, omówił doświadczenia branży w zakresie dotychczasowego procedowania wniosków taryfowych, w tym rozbieżności w poszczególnych RZGW, a także wniosków wynikających z treści orzeczeń WSA.

- Dziękuję  za otwartość i zrozumienie dla problemów przedsiębiorstw wod.-kan., w szczególności za merytoryczne ustosunkowanie się do konieczności podjęcia prac legislacyjnych, w tym prowadzenia trójstronnych spotkań wraz z Ministerstwem Infrastruktury, w zakresie ustabilizowania sytuacji taryfowej spółek wod.-kan., z uwzględnieniem ich dramatycznej sytuacji finansowej – powiedział Prezes Paweł Sikorski.

Prezes Kopczyńska zapewniła, że Wody Polskie są otwarte na postulaty wodociągowców i gotowe do rozmów.

- Jesteśmy otwarci na postulaty wodociągowców i gotowi do rozmów, by wypracować jak najlepsze rozwiązania, które z jednej strony zapewnią mieszkańcom stabilne ceny i wysoką jakość usług, a z drugiej zagwarantują możliwość dalszego rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – podsumowała szefowa PGW Wody Polskie.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Damian Simiński Dodany dnia: 4 lutego 2024 23:23
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Usprawnienie gospodarki …

  Warmińsko - mazurskie: osiem umów na dofinansowanie podpisanych

  Telewizory, martwe zwie…

  ZWiK Szczecin: Konieczna była wymiana kraty

  Obiekt sanitarny jako Za…

  Poznań: Przepompownia Grabary robi wrażenie

  Modernizacja bioreaktora…

  Wodociągi Leszczyńskie - inwestycja na ostatniej prostej