Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

ŁUKASZ TOMKÓW

Image placeholder

Absolwent Politechniki Szczecińskiej o specjalności Inżynieria Środowiska w Energetyce i Transporcie, a także Politechniki Koszalińskiej Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji o specjalności Sieci i Instalacje Sanitarne. Ukończył Studia Podyplomowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kierunku Uzdatnianie Wody i Oczyszczanie Ścieków. Uczestnik wielu szkoleń branżowych oraz konferencji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej, a także nowych technologii dla branży wod-kan.

Wieloletni Kierownik Działu Technicznego, a także specjalista w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Obecnie kieruje Działem Eksploatacji w spółce wodociągowej o zasięgu regionalnym.

Prowadzi biuro projektów sanitarnych specjalizujące się w zakresie projektów sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy, a także kompletnych systemów oczyszczania ścieków, takich jak oczyszczalnie przydomowe oraz oczyszczalnie dla większych jednostek osadniczych.

Z branżą wodociągową związany od 2009 roku.