Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

DAMIAN SIMIŃSKI

Image placeholder

Menedżer najwyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem. Piastował stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, Prezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego i Dyrektora Departamentu Controllingu firm branży sektora budownictwa drogowego. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w trzech podmiotach branży doradczej, medialnej i produkcyjnej, Dyrektora Finansowego w przedsiębiorstwie branży budowlanej, a także stanowisko Dyrektora Wydziału Controllingu w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym.

Olbrzymie doświadczenie zawodowe  Damian Simiński wykorzystuje także w procesach kontrolnych, audytowych i restrukturyzacyjnych, jakie prowadzi i nadzoruje wobec przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź organizacyjnej. Z dużym sukcesem przeprowadził wiele podmiotów przez procesy upadłościowe. Dokonuje ponadto analiz strategicznych/rynkowych i przygotowuje właścicieli przedsiębiorstw do wchodzenia na nowe dla nich rynki, będąc także bardzo często Prezesem Zarządów nowych firm branżowych do momentu osiągnięcia przez nie fazy dojrzałości.

Damian Simiński jest absolwentem wielu uznanych uczelni wyższych. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Zarządzania i Biznesu im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Szkołę Główna Menedżerską w Warszawie – Collegium Humanum na kierunku Executive Master Of Business Administration, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, Uniwersytet Szczeciński na kierunku Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Ekonomia o specjalności rachunkowość i finanse, a także Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Ekonomia o specjalności bankowość.